Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
förskola barn Älvbacken

OB-förskola, omsorg på obekväm arbetstid

Övertorneå kommun erbjuder Omsorg på obekväm arbetstid, så kallad OB-förskola. Verksamheten finns på Silvertallens förskola i Övertorneå. Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds året om och kommer att ha öppet alla dygn.

Ansökan om plats
Utöver ansökan om plats måste följande skickas in med post:

  • Arbetsgivarintyg som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid
  • Arbetsschema för kortare eller längre period

Du hittar blanketter på denna sida under rubriken "Mer information".
Handlingarna skickas till:
Övertorneå kommun Barn- och utbildning 957 85 Övertorneå

Riktlinjer för annan pedagogisk verksamhet på obekväma arbetstider, OB-förskola, i Övertorneå kommun
Omsorg på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger är förlagd i lokaler tillhörande Silvertallens förskola i Övertorneå. Ansvarig chef är förskolechefen. Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds året om. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds regleras under annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.

Definition av omsorg på obekväm arbetstid

  • Omsorg under kvällar/nätter på vardagar klockan 17.30 – 06.30
  • Omsorg över helger med start fredag klockan 17.30 och till måndag klockan 06.30 Barn som kan få omsorg på obekväm arbetstid
    För barn från ett års ålder till och med vårterminen då barnet fyller 13 år med vårdnadshavare/sammanboende som förvärvsarbetar kvällar, nätter och/eller helger då ordinarie verksamhet är stängd.
  • Avgift för omsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för kommunens maxtaxa
  • Endast en avgift tas ut även om barnet har två placeringar

Tilldelning av platser
Antalet platser i verksamheten utgår ifrån omfattningen av barnens vistelsetider. Det finns möjlighet att ha 6 barn som sover över natt samtidigt.

Längst sammanhängande period som barnet kan vistas i verksamheten är tre dygn, förskolechefen kan besluta om undantag i särskilda fall. Plats kommer att erbjudas i turordning efter anmält behov. För att vara berättigad att få omsorg på obekväm arbetstid ska tillsynsbehovet av kontinuitetsskäl uppgå till minst två olika tillfällen per månad.

Lämning och hämtning
Vårdnadshavare ansvarar själv för lämning och hämtning till och från helg- och nattomsorgen. Kommunen ordnar inga transporter. De barn som har placering dagtid på förskola/fritidshem, kan efter överenskommelse lämnas respektive hämtas av verksamhetens personal. 

Tidigaste lämningstid på helger är klockan 06.30
Hämtningstid beslutas tillsammans med vårdnadshavaren. Tiden ska vara skälig och för barnets bästa.

Vid förändrade behov
Om behovet av omsorg under obekväm arbetstid upphör/förändras ska vårdnadshavare meddela förändringen snarast till ansvarig för verksamheten. Alla schemaändringar ska meddelas minst 14 dagar i förväg, både vid utökat och minskat behov. Inkommer schemaändringarna senare kan barnet endast tas emot om det finns plats.

För vårdnadshavare till barn som endast har placering på obekväm arbetstid som önskar säga upp platsen gäller en månads uppsägningstid. Avgift tas ut under uppsägningsperioden, oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.

Om vårdnadshavaren blir sjuk så är barnet hemma. 

Försäkring
Kommunens olycksfallsförsäkring för barn i förskola och fritidshem gäller även verksamheten som bedrivs under kvällar, nätter och helger. Försäkringen gäller även för resa till och från verksamheten. (Folksam, Försäkringsbesked Övertorneå kommun K 47594)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.