Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Elevinflytande

Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till inflytande.

I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Detta gäller både undervisningens utformning, innehåll, förhållandena i skolan och arbetsmiljön.

I förskolan kommer barnens möjlighet till inflytande till uttryck via den pedagogiska miljön, där materialet finns tillgängligt för alla barn och ger förutsättningar till egna val vid lek och aktiviteter.

I grundskolan är finns flera skyddsombud utsedda och en representant är alltid med vid skyddsronder och andra insatser som ska utveckla arbetsmiljöarbetet i skolan. Elever medverkar också på elevråd, husmöten, kostråd och vid planering och utvärdering av undervisning.

På Gränsälvsgymnasiet är elevinflytande en aktiv process mellan lärare och elev.
Undervisningens innehåll, läxor, prov och arbetssätt planeras gemensamt.

Vid olika tillfällen vid rekrytering av personal ges elever möjlighet att medverka genom att ge referenser och genom att delta vid intervjuer.  

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.