Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som det inte behövs lov till kan du ändå behöva göra en anmälan för. Du får inte påbörja åtgärden innan anmälan är gjord och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat ett startbesked

Anmälan behövs för:

 • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktion berörs eller att planlösningen ändras avsevärt, installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp
 • ändringar som påverkar brandskyddet
 • vissa rivningsåtgärder
 • underhålla eller ändra värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.


  Tillbyggnad 

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad som inte har en större
  bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

  Attefallshus

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

  Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Är du osäker på vad som gäller för din fastighet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.