Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Rivningslov

Rivningslov behövs inom detaljplan om inte kommunen har bestämt annat i planen. Utanför detaljplanerat område kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs.

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du vill:

  • riva en byggnad eller delar av en byggnad inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • flytta en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser behöver du lämna in anmälan för rivning av större byggnader och byggnader med miljöfarliga material.

Lov för rivning beviljas inte om:

  • rivningsförbud gäller i det aktuella området
  • historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar att byggnaden bevaras.

Handlingar som krävs:

  • Ifylld och undertecknad blankett (finns på kommunens hemsida).
  • Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas. Situationsplanen ritas normalt i skala 1:400.
  • Byggnadsritning bifogas vid behov. Om endast delar av byggnad ska rivas, ska gränsen för rivningen visas tydligt på ritningen.
  • Ritningar ska lämnas in i två exemplar och vara kopierade i svart på vitt papper.

Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att utföra rivningsåtgärder utan att ha nödvändigt tillstånd från milö- och byggnadsnämnden.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen med dina frågor.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.