Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Övertorneå Kommun ska under våren 2022 följa upp obligatoriska ventilationskontroller (OVK) genom tillsyn. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att fastighetsägare har genomfört de kontroller som krävs då ventilation är väsentlig för en god innemiljö. Bristande ventilation kan leda till flera olika hälsobesvär för de som vistas i lokalerna under längre tid.

Återkommande OVK ska göras regelbundet i flerbostadshus, kontorslokaler och liknande, skolor, vårdlokaler mm. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. (På boverket.se hittar du vilka kontrollanter som är certifierade.)

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, så kallad första besiktning och dels vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Tabellen nedan illustrerar vilka byggnader och ventilationssystem som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska ske.

Typ av byggnad och Ventilationssystem

Första besiktning

Återkommande besiktning

Intervall

En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation

Nej

Nej

 

En- och tvåbostadshus med FT-, FX-
eller FTX-ventilation

Ja

Nej

 

Skolor, vårdlokaler m.m.

Ja

Ja

Vart tredje år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader
och liknande med S-, F- eller FX-ventilation

Ja

Ja

Vart sjätte år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader
och liknande med FT- eller FTX-ventilation

Ja

Ja

Vart tredje år

Industribyggnader, försvarsbyggnader eller
ekonomibyggnader m.m.

Nej

Nej

 


Ventilationstyper

S = Självdragsventilation
F = Frånluftsventilation
FX = F-ventilation med värmeåtervinning
FT = Från- och tilluftsventilation
FTX = FT-ventilation med värmeåtervinning

Det är miljö- och byggnadsnämnden som följer upp att byggnadens ägare har låtit utföra OVK och åtgärdat eventuella brister. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga dig som fastighetsägare att låta utföra OVK om kontrollen inte har genomförts samt åtgärda eventuella brister.

Vid frågor, kontakta Britt Omark på miljö- och byggnadsförvaltningen på Telefon: 073 053 97 68 eller via email: miljo-byggnad@overtornea.se


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.