Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Östra industriområdet Matarengi 28:8 m.fl

KUNGÖRELSE

Tillägg till planbeskrivning/Ändring av detaljplan för Östra industriområdet Matarengi 28:8 m.fl, Övertorneå kommun.

Rubricerad detaljplan finns utställd för samråd på samhällsbyggnads förvaltningen i Övertorneå kommun fr o m 2020-03-20 – 2020-04-10.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att Övertorneå Energis fastighet Matarengi 28:8 kan utökas med del av den kommunala fastigheten Matarengi 28:3. Matarengi 28:6 avses också att utökas med del av Matarengi 28:3. Ändringen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Planen upprättas med standardförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna finns i högerspalten.

Samrådshandlingarna finns även utställda på samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla, Övertorneå kommun, Tingshusvägen 2, 957 32 Övertorneå.

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa senast den 10 april 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Övertorneå kommun, Tingshusvägen 2, 957 32 Övertorneå. Märk ditt brev eller e-post med ärende och diarienr 2018-94.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

*

2020-03-20
Samråd: Förslag till detaljplan för Östra Industriområde, Matarengi 28:8 m.fl.

Filer (klicka på respektive fil för att läsa som pdf):
Planbeskrivning Östra industriområdet, Plankarta östra industriområdet


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.