Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Enskild avloppsanläggning

Planerar du en ny avloppsanläggning? Eller har du en gammal som slutat fungera?

Små avloppsanläggningar

Innan du inrättar en ny anläggning skall du lämna in en ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det finns några saker man måste ta hänsyn till innan man anlägger ett avlopp.

Skyddsavstånd 

  • Minst 50 meter till vattentäkt. 
  • Minst 30 meter till vattendrag (å, sjö, dike). 
  • Minst 1 meter till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen.


Övrig avstånd 

  • Minst 10 meter till byggnad. 
  • Högst 20 meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.

Vilken slags anläggning du skall ha beror också på markens genomsläpplighet och grundvattennivå. Ett jordprov visar hur det ser ut där du vill ha anläggningen.

Har du nära till en sjö kanske inte en traditionell avloppslösning räcker. Ibland kan man behöva komplettera med fosforbindande material eller ett minireningsverk. Otillräckliga eller dåligt fungerande avloppsanläggningar i närheten av en sjö kan leda till ökade fosforhalter i sjön med övergödning och giftiga algblomningar som följd.

Du som har din anläggning nära en sjö kan med fördel använda fosfatfria disk- och tvättmedel. Observera att alla miljömärkta disk och tvättmedel är inte fosfatfria!


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.