Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Godkännande vid nystart

Du som planerar att starta en livsmedelsverksamhet som har beredning, behandling eller bearbetning av livsmedel ska enligt livsmedelslagen ha en godkänd eller registrerad anläggning innan du börjar. Det gäller alla verksamheter, även de som förflyttar sig (är mobila) eller är i tillfälligt bruk. Verksamheterna ska godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan dock bedöma att godkännande inte behövs om verksamheten är liten, enkel och med små hygieniska risker.

Fysisk planering prövar lokalens utformning, inredning och materialval. En prövning görs också om lokalens utformning motsvarar de krav som ställs för det sortiment som avses hanteras i lokalen.

Verksamheter med enklare hantering, exempelvis försäljning av förpackade livsmedel behöver endast registreras.

Vad krävs för ett godkännande/registrering?

Livsmedelsföretaget måste uppfylla vissa krav enligt livsmedelslagen och ha en fungerande egenkontroll. Reglerna för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Utan godkännande

Du behöver inte godkännande eller registrering när du bedriver verksamhet med enkel hantering och vid enstaka tillfällen, 1-2 ggr/år, av det slag som beskrivs i exemplen nedan.

1.               Koka eller brygga kaffe

2.               Poppa popcorn

3.               Kandera mandlar

4.               Grilla majs

5.               Tillverka sockervadd

6.               Beredda soppa utifrån pulver

7.               Färska bär, grönsaker, frukt, potatis, rotfrukter, ägg och svamp (OBS! Särskilda   

           krav gäller vid försäljning av svamp)

9.               Färdigförpackade livsmedel som inte är kyl- eller frysvaror

10.           Förpackade bageriprodukter som är helt värmebehandlade

11.           Konfektyrer (Oförpackade måste förvaras skyddat!)

12.           Förpackad glass

13.           Drycker från automat

Godkännande vid ändring

Du behöver ett godkännande från avdelningen för Fysisk planering även när du gör följande ändringar:

1.               En om- och/eller tillbyggnad av en livsmedelsanläggning

2.               En förändring av sortiment som hanteras i lokalen

Godkännande vid ägarbyte

Vid ägarbyte krävs ett nytt godkännande/registrering, precis som om det vore en ny anläggning. Detta eftersom godkännande och registrering är personliga. Det gamla godkännande upphör alltså att gälla, även om verksamheten är oförändrad

Din ansökan ska innehålla


För godkännande/registrering vid nystart ska du bifoga:

  • En skalenlig ritning över lokalen i skala 1:50 eller 1:100
  • En beskrivning av hanteringen i lokalen och önskat sortiment

OBS! Dessa handlingar behöver du inte bifoga för ägarbyte, ändring av livsmedelsanläggning och upphörande av livsmedelsanläggning.

Ansökan ska vara oss tillhanda minst två veckor före planerad start, men gärna en månad innan tillståndet ska börja gälla.

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.