Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Du kan behöva söka tillstånd

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

  • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden.
  • U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan. Miljö- och byggnadsnämnden kan dock behöva utföra tillsyn på verksamheten.

Anmäl i god tid

C-verksamhet, se ovan, ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Blankett hittar du via länken här till höger. Även ändringar i verksamheten ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Det gör du på samma blankett som där du anmäler miljöfarlig verksamhet. Tänk också på att det kan krävas bygglov eller anmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad (läs mer under Bygga & Bo).

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom sex veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.