Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Blomlådor som farthinder

Att placera ut blomlådor på gatan kan vara en effektiv åtgärd för att signalera till bilförare att sänka hastigheten. Lägre fart kan göra en betydande skillnad om olyckan skulle vara framme.

Kontrollera att ni uppfyller alla villkor. 

 1. Utse två kontaktpersoner. 
 2. Insamla godkännande från grannar på gatan. 
 3. Ansök via e-tjänsten “Tillstånd för utställning av blomlådor”  
 4. Ni bygger lådorna enligt ritningarna som tillhandahålls av kommunen. Om ni redan har lådor som motsvarar ritningarnas specifikationer behöver inga nya byggas.  
 5. Kontakta tekniska enheten inför utsättningen av lådorna. Personal kommer att närvara för att säkerställa att lådorna placeras ut korrekt så att de inte hindrar framkomligheten. Reflexerna som ska monteras på lådornas sidor tillhandahålls och, vid behov, monteras av personalen på tekniska enheten vid detta tillfälle.  
 6. Vill ni förändra något i tillståndet, till exempel placera ut fler, ska ni göra en ny ansökan på samma sätt som ovan. Glöm inte underskrifter från grannarna! 

Kontaktperson 

Eftersom perioden då blomlådorna är aktuell sammanfaller med semestertider, behövs två kontaktpersoner som inte bor i samma hushåll. Detta för att kunna säkerställa att åtminstone en person är anträffbar vid behov. Som kontaktperson ansvarar du för: 

 • Alla kostnader knutna till lådornas tillverkning och underhåll. 
 • Renhållning runt lådorna. 

Villkor 

 • Den som ansöker om tillstånd måste bo på den gata för vilken tillståndet gäller. 
 • Gatan ska vara en bostadsgata/kantas av bostäder. 
 • Gatan får inte vara en huvudled eller trafikeras av buss. 
 • Lådorna får inte stå närmare än 20 meter från en korsning. 
 • Den berörda gatans bredd bör vara minst 5 meter. 
 • Lådorna får inte blockera utfarter. 
 • Lådorna ska vara konstruerade enligt medföljande ritning. 

Övriga regler 

 • Lådorna får placeras ut under perioden mellan 15 maj och 1 november, under förutsättning att vinterväghållning har avslutats/inte påbörjats.  
 • Det är förbjudet att flytta på blomlådorna om de inte omedelbart ställs tillbaka på rätt plats. 
 • Tillstånd söks för ett och måste förnyas årligen.  

Placering av blomlådor 

På figuren nedan visas hur lådorna ska placeras. Om möjligt hålls minst 1,6 m fritt mellan blomlåda och vägkant för att cyklist ska kunna passera innanför lådan. Avståndet mellan lådan och vägkant på andra sidan kan då anpassas till 3,5-4 m. Körbanan måste dock vara minst 3,5 för att inte begränsa framkomligheten för räddningsfordon. Avståndet lådorna emellan i längdriktning anpassas efter vägens bredd enligt följande: 

Gatans bredd:          Avstånd mellan lådorna:

5 m                           10 m 

6 m                            9 m 

7 m                            8 m Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.