Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Din anslutning

Här hittar du information för dig som är ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp

Abonnenten
Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för en fastighet. (Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.)

Ägarbyte
Kom ihåg att anmäla till tekniska avdelningen innan du säljer din fastighet eller när det inträffar andra förändringar, annars kan du bli debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen skulle stå för. Du måste uppge fastighetsbeteckning och person/organisationsnummer när du kontaktar tekniska enheten.

Vattenavläsning
Vattenavläsning sker varje år genom att Ni får ett självavläsningskort med posten. Det är viktigt att fylla i kortet och återsända det till oss för att få en riktig preliminär debitering under kommande år.

Mätarbyte
Mätaren som mäter vattenförbrukningen i din fastighet installeras av kommunen. Den skall hållas åtkomligt för avläsning samt för ett eventuell kontroll/byte av mätare.

VA-avgiften
Avgiften för permanenthus består av en fast avgift och en rörlig avgift. För fritidshus endast en fast avgift. För fastigheter med endast avlopp utgår avgift enligt poängberäkning som består av en fast avgift samt avgift per poäng enligt beräkningsmodell.

Industrier och övriga fastigheter
Vattenavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Nyanslutning
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala va-nätet ska du anmäla det till tekniska enheten i god tid då det kan innebära att vi måste utreda, projektera och eventuellt bygga ut va-ledningsnätet före en anslutning. Det är dock inte alltid säkert att din fastighet kan bli ansluten till det kommunala VA-nätet.

Fakturering
Vattenavgifterna debiteras 4 gånger per år. Tre gånger med beräknad förbrukning baserad på förbrukningen föregående år och en faktura baserad på din avläsning av vattenmätaren.
Förfallodag för fakturorna är 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december.

Om du har funderingar angående din faktura, kontakta Marianne Rantapää på telefon 0927-720 31.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.