Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Frågor om skyddsrum

Den svenska Försvarsmakten bedömer att risken för väpnat angrepp mot Sverige är låg, men den oro många känner med anledning av kriget i Ukraina har lett till att vi fått en del frågor om skyddsrum som vi därför vill besvara. 

Vem ansvarar för skyddsrummen? 
Det övergripande ansvaret för skyddsrum har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kommunen ansvarar för de skyddsrum som finns i våra egna fastigheter. Vissa skyddsrum finns i fastigheter som kommunen inte äger - där är det den fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrummet. 
 
Varför används vissa skyddsrum som förråd idag? 
Man får använda skyddsrum som t.ex. förråd, cykelrum eller föreningslokaler i fredstid. Ett krav för att få göra det är att skyddsrummen ska kunna tömmas inom 48 timmar om regeringen tar beslut om höjd beredskap. 

Får alla plats i skyddsrummen? 
Det finns oftast bara skyddsrum på de platser som är svårast att utrymma, det vill säga städer och tätorter. Tanken med skyddsrum är inte att vara ett permanent skydd för hela Sveriges befolkning utan ett skydd för de som inte hinner utrymma ett område. 

För mer info läs MSB:s sida med frågor och svar: 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/ 

Här finns MSB:s karta över skyddsrum: 
https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.