Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Korona meänkieli

18.marsia

Suomen Rajavartiolaitos oon tänä päivänä ilmottanu ette 19.marsia lähtien tullee rajanylitys Ylitorniolla ainuasthaan olheen auki pärsoontrafiikille 7-21 (suomen aikaa).

Aukioloaika 7-21 jällaa ennesthään kans Karesuanossa, Kolarissa, Muoniossa, Pellossa.

Jos sulla oon kysymyksiä, ota yhteyttä Rajavartiolaitoksheen. Lissää informasuunia ja yhteystietoja löyät

17.marsia

Informasuunia Övertorneån kunnasta ja Övertorneån siukkatualta.

Tilane oon vieläki vakava. Norrbottenissa oon vieläki isompi tartunan leviäminen ko Ruottissa keskimäärin.

Sen takia ko monet vieläki saava tartunan työpaikala niin tartuntasuojalääkäri Anders Nystedt kehotti eilen kaikkia pitähmään kunnolinen välimatka toishiin töissä. Tämä jällaa kans fiikka- ja lynsirastila.

Övertorneån kunnassa oon kaikin, jokka kuuluva Fas 1 ja haluava vaksiinin, saahnee vähinthään ensimäisen tuusin (n. 14% väestöstä yli 18 vuotta), moni oon kans saanu toisen tuusin (n. 7% väestöstä yli 18 vuotta).

Vaksineeraus mennee etheenpäin mutta vielä met emmä ole perilä. Siksi met kehotamma kaikkia freistaahmaan kestää ja jatkahmaan följata rajotuksia.

Kaikhiin yli 65-vuotiaishiin otethaan yhteys vaksineerauksesta ko tullee heän vuoro. Jos sulla oon kysymyksiä vaksineerauksesta niin pyyämä sinua soittahmaan 1177. Jos sulla oon ylheisiä kysymyksiä covid-19 -tauista niin saat informasuunia 113 13 kautta.

8.marsia

Koulun päämies oon päättäny ette met jatkama lähiopetusta viikola 11 seuraavan mukhaan: maanantaina vuosiluokka 3, tiistaina vuosiluokka 2 ja keskiviikkona vuosiluokka 1. Met följaama Kansanterhveysviraston suosituksia jymnaasiekoulule ja Övertorneån ja krannikunnitten tautitilanetta. Meän toivomus oon ette met saatama aukassa enemälle lähiopetukselle viikosta 12 lähtien.

Niilä kursila missä met näemä tarvetta piethään leksuunia paikan päälä koulussa muinaki päivinä. Jokhainen opettaja oon vasthuulinen kuttuhmaan oppihlaat kouhluun.

Introduktionsprukrammin, SFIn ja raahvaitten peruskoulutuksen oppihlaat oon paikan päälä koulussa maanantaina, keskiviikkona, tuorestaina ja perjantaina.

Tähelisintä oon ette sie et tulet kouhluun siukkana, pittää välimatka ja pessä käet. Mie siteeraan koulutusministeri Anna Ekströmiä: ”Nyt oon toivoa! Toivoa kevhäästä, lämmöstä ja vaksiinista”. Jos met kaikin autama toisia följaahmaan suosituksia niin met saatama kohta taas ellää normaalisti, mutta häätyy freistata klaarata vielä jonku aikaa.

Lissää informasuunia oppihlaille ja huoltajille oon koulun Schoolsoft oppiplatformila.

Oikhein mukavaa hihtoluppaa!

Katarina Lindberg

Rektori

 

1.marsia

Kaikin jokka reisaava Suohmeen 1-31.marsia kehotethaan ottahmaan koronatesti, jonka hantteeraa se Suomen kunta mihinkä tullee.

Kaikki informasuuni terhveystarkastuksista löytyy Suomen Aluehallintovirastosta (AVI). https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902213

Informasuuni Suomen Rajavartiolaitokselta (RAJA) muista rajanylityksen säänöistä. https://raja.fi/korona-info

 

19. fepryaaria

Tästä sie löyät päivitettyä informasuunia siittä kunka Kansanterhveysviraston suositukset ja neuvot vaikuttava kunnalisheen toiminthaan. Muutokset jällaava 21. marsia asti jos muuta ei ilmoteta.

Lue lissää lapsile ja nuorile meinatuista kansalisista rajotuksista ja poikkeuksista hallituksen kotisivulta: länk regering

UIMAHALLI, SPORTTIHALLI, JÄÄHALLI

Hallitus oon ilmottanu ette ei välttämättömät valtion, rekiuunitten eli kunnitten vetämät toiminat pittää etehleen olla kiini mutta poikkeus oon aktiviteetit jokka oon meinattu lapsile ja nuorile jokka oon syntyhneet 2002 eli myöhemin.

Lapset ja nuoret jokka oon syntyhneet 2002 eli myöhemin saava träänata sisälä Övertorneån kunnan laitoksissa. Kaikki toiminta tullee harrastaa vasthuulisesti ja pantemilain mukhaan länk pandemilagen ja Kansanterhveysviraston ohjeitten ja ylheisten neuvoitten mukhaan länk FHM.

Föreeninkitten suositelhaan kääntyhmään oman spesiaali-iitrottiliiton länk Specialidrottförbund puohleen jos oon erityisiä kysymyksiä siittä kunka heän iitrottia saatethaan harrastaa pantemin aikana.

Kansanterhveysvirasto ei neuvo lopettamhaan sisälä tapahtuvvaa toimintaa. Semmosta toimintaa saapii pittää jota vain saatethaan harrastaa sisälä, mutta sillon vaaithaan erityistä varovaisuutta sen takia ko tartunta leviää helpomin sisälä. Siksi oon vielä tähelisempi pittää välimatka toishiin, jakkaintua pienemphiin sakhiin, välttää mumenttiä missä oon likheinen kontakti toishiin ja muutenki seurata ylheisiä neuvoja jokka oon osotettu yksittäisile ihmisille sillon ko olhaan sisälä.

Toiminat joila oon maholisuus pittää kaikki eli osan heän toiminasta ulkona, esimerkiksi trääninki, pittää siinä taphauksessa valita se altternatiivi. Sitä saattaa vaihtaa sakia välilä sisälä/ulkona.

Pikkunen muistutuslista

 • Pysy kotona jos olet siukka
 • Piä välimatka toishiin
 • Huomioitte kunka monta saapii olla lukaalissa
 • Piä hyvä käsihygienia
 • Älä teelaa varustheita toisitten kans
 • Älä käytä yhtheistä vaatitushuonetta
 • Reisaa aktiviteethiin ja takasin itte
 • Tehe aktiviteetit pienemissä sakissa

Lissää informasuunia:

 • Lue lissää millä mallila iitrottiföreeninkit tullee suhtautua tähän länk Riksidrottsförbundets
 • Lue lissää koronaviiryksesta ja iitroottiliikheestä länk Riksidrottsförbundets webbplats
 • Lue lissää päätöksestä länk Regeringens webbplats

Jos sulla oon kysymyksiä, ota kontaktia Annika Keisu Lampinen 076-131 09 11 annika.keisu-lampinen@overtornea.se

KIRJASTO

Kirjasto oon etehleen auki mutta rajotusten kans. Lue lissää näistä ja aukioloajoista tästä: länk Övertorneå Kultur- och fritid

POHJOISKALOTIN KULTTUURI- JA TUTKIMUSKESKUS (NKFC)

Auki maanantaista perjantaihin 8:00-11:00. Muuna aikana oon NKFC kiini muule toiminalle. Jos sulla oon kysymyksiä, ota kontaktia Maria Tapani 0927-72093 maria.tapani@overtornea.se

FRIPPES FRIITTIITSKOORTI

On etelheen kiini. Tikitaalisten träffitten sjeema laitethaan ylös Frippesin facebook -sivule länk fb

INTIVIITI- JA PERHEHUOLTO (IFO)

IFO ottaa vain vasthaan puukattuja käyntiä.
IFOn suora numero 0927-720 20

HALLINTORAKENUS/KUNNANTALO

Kunnatalola ei oteta käytiä vasthaan jos aikaa ei ole puukattu sen takia ko Kansanterhveysvirasto kehottaa kuntia rajottamhaan paikala olevitten työntekijöitten määrää.   

 

18. fepryaaria

Gränsälvsjymnaasie aukasee pikkuhiljaa enemälle lähiopetuksele 

Informasuunia rektori Katarina Lindbergiltä

Koulun päämies oon päättäny ette met aukasemma pikkuhiljaa enemälle lähiopetuksele Gränsälvsjymnaasiessa. Viikon 8 ja 9 aikana jällaa seuraava: maanantaina vuosiluokka 3, tiistaina vuosiluokka 2 ja keskiviikkona vuosiluokka 1. Ammathiin valmistavitten prukramitten vuosiluokka 1:lä oon APL viikola 8-9. Met olema kans tehnee vissiä muutoksia sjeehmaan näitten viikoitten aikana ette tämä menis niin hyvin ko maholista. Niilä kursila missä met näemä tarvetta piethään leksuunia paikan päälä koulussa muinaki päivinä. Jokhainen opettaja oon vasthuulinen kuttuhmaan oppihlaat kouhluun.

Introduktionsprukrammin, SFIn ja raahvaitten peruskoulutuksen oppihlaat oon paikan päälä koulussa maanantaina, keskiviikkona, tuorestaina ja perjantaina.

Lissää informasuunia oppihlaille ja huoltajille oon koulun Schoolsoft oppiplatformila.

Met följaama Kansanterhveysviraston suosituksia jymnaasiekoulule.                         Älä tule kouhluun jos olet siukka, piä välimatka ja pese käet.

Katarina Lindberg, rektori

 

12. fepryaaria

Suomi muuttaa rajanylityksen rajotuksia
Suomen valtioneuvosto oon päättäny ette 15. fepryaaria lähtien ottaa käythöön lissää rajotuksia rajanylityksheen muutamilla rajanylityspaikoila, niinkö Pellossa.

Lue lissää uusista rajotuksista Suomen valtioneuvoston kotisivulta, missä kans oon kontaktitiot Rajavartiolaitoksheen jolla oon vastuu kysymykshiin vastaamisesta:
https://valtioneuvosto.fi/-//1410869/maahantulon-rajoituksiin-muutoksia-1

8 fepryaaria

Vaikutus kunnalisheen toiminthaan – päivitys 8. fepryaaria

Tästä sie löyät päivitettyä informasuunia siittä kunka Kansanterhveysviraston suositukset ja neuvot oon vaikuttanheet kunnalisheen toiminthaan 8. fepryaaria alkaen.

Lue lissää lapsile ja nuorile meinatuista kansalisista rajotuksista ja poikkeuksista hallituksen kotisivulta: länk regering

UIMAHALLI, SPORTTIHALLI, JÄÄHALLI

Hallitus oon ilmottanu ette ei välttämättömät valtion, rekiuunitten eli kunnitten toiminat pittää etehleen olla kiini 21. fepryaaria asti mutta poikkeus oon aktiviteetit jokka oon meinattu lapsile ja nuorile jokka oon syntyhneet 2002 eli myöhemin.

8 fepryaaria lähtien saava lapset ja nuoret jokka oon syntyhneet 2002 eli myöhemin träänata sisälä Övertorneån kunnan laitoksissa. Kaikki toiminta tullee harrastaa vasthuulisesti ja pantemilain mukhaan länk pandemilagen ja Kansanterhveysviraston ohjeitten ja ylheisten neuvoitten mukhaan länk FHM.

Föreeninkitten suositelhaan kääntyhmään oman spesiaali-iitrottiliiton länk Specialidrottförbund puohleen jos oon erityisiä kysymyksiä siittä kunka heän iitrottia saatethaan harrastaa pantemin aikana.

Kansanterhveysvirasto ei neuvo lopettamhaan sisälä tapahtuvvaa toimintaa. Semmosta toimintaa saapii pittää jota vain saatethaan harrastaa sisälä, mutta sillon vaaithaan erityistä varovaisuutta sen takia ko tartunta leviää helpomin sisälä. Siksi oon vielä tähelisempi pittää välimatka toishiin, jakkaintua pienemphiin sakhiin, välttää mumenttiä missä oon likheinen kontakti toishiin ja muutenki seurata ylheisiä neuvoja jokka oon osotettu yksittäisile ihmisille sillon ko olhaan sisälä.

Toiminat joila oon maholisuus pittää kaikki eli osan heän toiminasta ulkona, esimerkiksi trääninki, pittää siinä taphauksessa valita se altternatiivi. Sitä saattaa vaihtaa sakia välilä sisälä/ulkona.

Pikkunen muistutuslista

 • Pysy kotona jos olet siukka
 • Piä välimatka toishiin
 • Huomioitte kunka monta saapii olla lukaalissa
 • Piä hyvä käsihygienia
 • Älä teelaa varustheita toisitten kans
 • Älä käytä yhtheistä vaatitushuonetta
 • Reisaa aktiviteethiin ja takasin itte
 • Tehe aktiviteetit pienemissä sakissa

Lissää informasuunia:

 • Lue lissää millä mallila iitrottiföreeninkit tullee suhtautua tähän länk Riksidrottsförbundets
 • Lue lissää koronaviiryksesta ja iitroottiliikheestä länk Riksidrottsförbundets webbplats
 • Lue lissää päätöksestä länk Regeringens webbplats

Jos sulla oon kysymyksiä, ota kontaktia Annika Keisu Lampinen 076-131 09 11 annika.keisu-lampinen@overtornea.se

 

KIRJASTO

Kirjasto oon etehleen auki mutta rajotusten kans. Lue lissää näistä ja aukioloajoista tästä: länk Övertorneå Kultur- och fritid

POHJOISKALOTIN KULTTUURI- JA TUTKIMUSKESKUS (NKFC)

Auki maanantaista perjantaihin 8:00-11:00. Muuna aikana oon NKFC kiini muule toiminalle. Jos sulla oon kysymyksiä, ota kontaktia Maria Tapani 0927-72093 maria.tapani@overtornea.se

FRIPPES FRIITTIITSKOORTI

On etelheen kiini. Tikitaalisten träffitten sjeema laitethaan ylös Frippesin facebook -sivule länk fb

INTIVIITI- JA PERHEHUOLTO (IFO)

IFO ottaa vain vasthaan puukattuja käyntiä.                                                                          
IFOn suora numero 0927-720 20

HALLINTORAKENUS/KUNNANTALO

Kunnatalola ei oteta käytiä vasthaan jos aikaa ei ole puukattu sen takia ko Kansanterhveysvirasto kehottaa kuntia rajottamhaan paikala olevitten työntekijöitten määrää.   

 

6. fepryaaria

Uuet säänöt maahantulokielosta ja testin vaatimuksesta alkava 6. fepryaaria.

Hallitus oon päättäny ette ulkomaitten kansalaiset häätyvä näyttää negatiivisen covid-19-testin jos haluava reisata Ruothiin. Säänöt alkava jällaahmaan 6. fepryaaria.

Negatiivinen covid-19-testi ei saa olla vanhempi ko 48 tiimaa. Säänöissä oon vissiä poikkeuksia, esimerkiksi niitten jokka päntlaava töihin tullee näyttää negatiivinen testi joka oon korkeinthaan viikon vanha.

Säänöt, ja poikkeukset säänöissä, oon erilaiset ko net riippuva siittä mistä maasta Ruothiin tullee. Kaikki säänöt oon kerätty tähän: https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf

Hallituksen präsmeeteelanti päätöksestä: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/krav-pa-negativt-covid-19-test-for-inresa-till-sverige/


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.