Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kommunens ansvar vid krisberedskap och kris

Övertorneå kommun följer ett antal lagar för sitt arbete med krisberedskap. Mycket av det arbetet fokuserar på att göra alla kommunala verksamheter väl förberedda för en kris eller svår samhällsstörning.

Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till större och mer omfattande händelser, naturkatastrofer eller elavbrott som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel.

Kommunen ansvarar för kommunens egna verksamhet, men ska också verka för samordning av andra aktörers agerande innanför kommunens gränser. Det kan handla om exempelvis energibolag, vattenbolag, frivilligorganisationer osv. Kommunens ansvar innebär att säkerställa att aktörerna för en löpande dialog, får en samlad bild av vad som har hänt och genomför åtgärder som stödjer varandra mot gemensamma mål.

Kommunen ska arbeta för att uppfylla målen som regeringen satt upp för Sveriges beredskap, nämligen att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.