Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Vår historia går minst 6 000 år tillbaka

Övertorneå kommun ingår i området Tornedalen som har gemensam historia och gemensamma ekonomiska intressen och förutsättningar, men som är delad av en nationsgräns.

Den 510 km långa Torneälven dominerar landskapet. Älven har historiskt alltid haft stor betydelse, dels som farled och dels för näringslivet och befolkningen genom det produktiva fisket och de goda förutsättningarna för jord- och skogsbruk samt handel. Området har en gemensam kultur och ett gemensamt språk – meänkieli.

De äldsta boplatserna i Tornedalen är 11 000 år gamla. Tornedalen är ett av de tidigast befolkade områdena på hela Nordkalotten. Vid utgrävningar norr om Svanstein längs väg 99 hittades en keramikkruka som är minst 6 000 år gammal. Stenåldersmänniskorna var jägare och fiskare som flyttade mellan olika platser. Under 1000-1100- talen etablerades en bofast bebyggelse i älvdalen. Samerna svarade för den äldsta bebyggelsen. De första nybyggarna i älvdalen bosatte sig i höjd med Hedenäset och Kuivakangas. Tornedalen befolkades ursprungligen österifrån och Tornedalen ingår därmed i ett östligt kulturområde.

Livet i älvdalen har formats av älvens närhet. Längs den har man färdats med båtar och flottar på somrarna. Isarna har använts vintertid. Översvämningarna har gödslat markerna. Laxen och annan fisk har varit viktig föda. De ständiga krigen har påverkat bygden, och åtskilliga tornedalingar har begravts i främmande jord i Tyskland, Polen, Ryssland och andra länder. Återvändande knektar har spridit budskap om främmande kulturer och folk. Övertorneå blev egen socken 1607. Freden mellan Sverige och Ryssland år 1809 drog en gräns mellan människorna i Tornedalen. Liksom i andra älvdalar hade tornedalingarna ägor på båda sidor om älven. Byte av skog och mark inleddes för att få ägorna samlade på respektive sida om älven. Tidigare gemensamma kyrkor och dylikt kunde inte längre användas. De gamla gårds- och byanamnen förblev dock finska ännu en tid. Omdaningen av de sistnämnda inleddes i samband med att järnvägen drogs fram söderifrån till Matarengi, som år 1914 fick namnet "Övertorneå" uppsatt på stationshuset.

Övertorneå landskommun bildades 1 januari 1969 genom sammanläggning av Hietaniemi och Övertorneå kommuner. Vid denna tid bodde i den nybildade kommunen 7 997 personer.

År 1971 ändrades landskommunen till kommun. I Övertorneå kommun bor idag 4488 personer (oktober 2017).

Källor: Glimtar ur Övertorneå sockens tidigare historia, Bror Muotka
Övertorneå kommun 1996 sammanställd av Gunnar Kieri
Övertorneå kommuns översiktsplan, Övertorneå kommuns årsredovisning, Kommunfakta SCB


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.