Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Tillgänglighet för overtornea.se

Övertorneå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur overtornea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att webbplatsen overtornea.se och underliggande webbplatser (destinationovertornea.org och overtorneaevenemang.se) ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oberoende av till exempel funktionsnedsättningar och vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla de kriterierna.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från overtornea.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, meddela oss på kommun@overtornea.se.

Svarstid är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på 0927 – 720 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss (på kommun@overtornea.se eller 0927 – 720 00) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Några kända brister

Videofilmerna på webbplatsen inte textade. Det finns inte heller, eller är inte självklart var du kan hitta motsvarande textbaserat material som ger samma information som filmerna.

De flesta rubriker är uppmärkta som rubriker men det finns undantag. Däremot är inte mer än var tionde visuell rubrik per sida är felaktig och huvudrubriken är korrekt på alla sidor.

Vi har en mix av texter – en del är skrivna på begriplig svenska, medan andra texter har ett komplicerat språk. En del är omfångsrika och svårgenomträngliga, medan andra har ett tydligt syfte och lyfter fram det viktigaste för läsaren.

De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.

Sidorna med matsedlar för barnomsorg, skolor, äldreboenden och hemmaboende är inte tillgängliga fullt ut eftersom funktionen sköts i ett separat system.

Länktexterna är unika, men inleds ofta med ”Läs mer om …” ”Klicka här …” eller liknande. Detta ska åtgärdas genom utbildning av webbredaktörer.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av overtornea.se.

Webbplats

Webbplatsen publicerades 2006-05-15

Redogörelsen uppdaterades senast den 2019-09-26

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.