Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
karta

HR-enheten

HR är förkortningen av "Human resources", den mänskliga resursen, den resurs medarbetarna bidrar med i företag och organisationer.

HR-enheten har den huvudsakliga uppgiften att stötta chefer och ledare i bland annat arbetsrättsliga frågor, personalpolitiska åtgärder, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering m.m. HR-enheten ansvarar dessutom för lönehandläggningen vid kommunen, samt företagshälsovården. 

HR-frågorna kan delas in i tre områden: 

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stöder oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör rekrytering, kompetensutveckling, belöningssystem och vår personalpolitik i stort. Kommunstyrelsens arbetsutskott är det politiska organ som beslutar i övergripande frågor för vår personalpolitik.

Det operativa – att fungera som konsultativt stöd till verksamheterna i personalfrågor. Dels i förhållande till kommunens chefer i frågor som kan beröra allt från arbetsrätt till konflikthantering. Dels om att tillse att vi i alla avseende förhåller oss till den svenska arbetsrätten i övrigt vilket också inkluderar vår relation till de fackliga organisationerna.

Det administrativa – att tillse att allt administrativt personalarbete fungerar löpande. Detta innefattar bland annat löneutbetalningar, men också ansvar för vår personalhandbok.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Rådgivning till chefer i personalfrågor
 • Policys och riktlinjer för personalpolitiken
 • Löner
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Arbetsrätt
 • Förhandlingar
 • Sjukskrivningsstatistik
 • Hälsa och friskvård
 • Rehabilitering
 • Löpande kompetensförsörjning
 • Konflikthantering
 • Jämställdhet- och mångfaldsfrågor
 • Kompetensutveckling och utbildningsplanering
 • Löneöversyn
 • Pensioner

Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.