Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Enskilda angelägenheter

Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår.

Vid dödsfall och begravning beviljas schablonmässigt, utan hänsyn till resdagar, följande sammanlagda ledigheter:

Fyra dagars tjänstledighet, samt en dag för bouppteckning

- make/maka, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar

Två dagars tjänstledighet

- syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar

Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Som nära anhörig kan även anses exempelvis adoptivföräldrar, respektive adoptivbarn, eller fosterbarn och personer i föräldrars, barns eller syskons ställe.

Lön utges inte vid ledighet av andra orsaker i samband med anhörigs sjukdom till exempel för vård av den sjuke eller tillsyn av barn. Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om arbetstagaren inte har rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Ledighet vid enskilda angelägenheter söks via blanketten för ledighetsansökan som du får från din chef. Motivering ska anges till den sökta ledigheten. Förvaltningschef är den som beslutar i frågan. 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.