Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Enskilda angelägenheter

Regler för beviljande av enskilda angelägenheter

Under ledighet för enskilda angelägenheter (ea-dagar) kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen.

Som synnerliga skäl gäller följande:

  • Nära anhörigs svårare sjukdom
  • Nära anhörigs bortgång
  • Nära anhörigs begravning och gravsättning av urna
  • Bouppteckning efter sådan anhörig

Vid varje tillfälle enligt ovan beviljas en (1) dags betald ledighet, samt vid behov ytterligare en (1) dags betald ledighet då längre resa krävs. Totalt beviljas högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår.

Vid behov av ledighet utöver ovanstående söks semester, alternativt tjänstledighet utan lön.

Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

För att löneförmån ska medges vid ledighet för nära anhörigs sjukdom gäller att arbetstagarens närvaro, med hänsyn till sjukdomens allvarliga karaktär och kritiska skede, anses nödvändig (exempelvis då arbetstagaren vakar över närstående). Lön utges alltså inte vid ledighet av andra orsaker i samband med anhörigs sjukdom, t.ex. för vård av den sjuke eller tillsyn av barn.

Vid barns svårare sjukdom utges förmån endast om arbetstagaren inte har rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Ledigheten läggs in av den anställde i lönesystemet och beviljas av närmaste chef, som ansvarar för att följa föreliggande regler före ledigheten beviljas. Vid oklarheter samråder chef med HR-enheten.  


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.