Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Personalpolitik

Vi vill vara en attraktiv kommun och arbetsgivare och våra medarbetare ska ha ett professionellt förhållningssätt med kunden i fokus.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har våra medarbetare en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Överstorneås vision för framtiden, är en förutsättning för att versamheten ska nå sina resultat och utvecklas i rätt riktning. 

För att locka och behålla kompetens är vår målsättning att kommunen har en god arbetsmiljö som främjar hälsa, visar tillit, ger utvecklingsmöjligheter och stimulerar till nya idéer. Medarbetare ges ansvar och bidrar med sina kunskaper och idéer till utveckling av verksamheterna. 

Tillsammans med ett gott ledarskap som präglas av helhetssyn och delaktighet, där kompetens tas tillvara och där fokus ligger på mötet och versamhetens resultat för invånare, burkare och kunder, finns det goda förutsättningar att behålla och locka nya medarbetare till Övertorneå kommun. 

Värdegrund

För oss är det viktigt att vi tillsammans arbetar utifrån en gemensam värdegrund. I Övertorneå har Kommunfullmäktige antagit en värdegrund som ska vara varje medarbetares rättesnöre i det dagliga arbetet. Värdegrunden lyder som föjande: 

"Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling".

Värdegrunden återfinns i kommunens budgetdokument där vår målstyrningsprocess också finns beskriven. 

För att värdegrunden ska vara något som efterlevs, är det viktigt att vi återkommande diskuterar innebörden av den och efterlevnaden av den vid våra arbetsplatser. 

Kontakta din närmsta chef om du har frågor kring värdegrunden, eller frågor om målsättningar för din arbetsplats. 

Policys och riktlinjer

Våra policys och riktlinjer är till för att vägleda anställda och politiker i arbetet och beslutsfattandet. I Övertorneå antas policys av kommunfullmäktige medan riktlinjer kan antas av nämnd eller styrelse. Se mer under rubriken Våra policys och riktlinjer.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.