Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Extern utbildning

Med extern utbildning menas de kompetensutvecklingsinsatser som görs utanför kommunen. De kan vara olika till karaktären men kurser, utbildningar och seminarier är de enskilt mest förekommande insatserna.

Kurs

Externa kurser och utbildningar är många gånger ett bra alternativ för dig som medarbetare. Du får chansen att träffa andra människor från andra branscher eller kommuner och får nya infallsvinklar förutom den rena kunskapsinhämtningen. Ibland är det dock svårt att veta vilken utbildningsanordnare som är den bästa och vi ser positivt på om du har bra förslag som du har hörts rekommenderas av andra. De flesta externa kurser och utbildningar som kan vara aktuella för dig kommer du och din chef att diskutera vid medarbetarsamtalet. I de fall du önskar genomföra en kurs som du och din chef inte diskuterat vid medarbetarsamtalet skall du vända dig till henne/honom när behovet/önskemålet uppstår.

Deltagande i seminarier

Att ibland få delta i seminarier kan kännas som en vitamininjektion. En bra föreläsare ger dig inte bara en bättre kunskap utan brukar också fylla på energinivån. Är du intresserad av att delta i något specifikt seminarium som du inte kände till vid tillfället för medarbetarsamtalet så kontakta din chef. I det fall seminariet känns meningsfullt utifrån kommunens verksamhet så skall vi i möjligaste mån försöka att tillgodose dina önskemål.

Studiebesök

Vi har mycket att lära av vår omgivning. Ett bra alternativ för kompetensutveckling är att genomföra studiebesök på andra kommuner, företag eller föreningar som kan ge oss influenser och nya tankegångar. Ibland genomför större delar, eller hela kommunen, ett gemensamt studiebesök. Vid andra tillfällen är det olika grupper eller avdelningar som vid olika tillfällen genomför studiebesök.

Du är självklart välkommen med önskemål, tips och idéer.

Mentorskap

Som vi tidigare har berört är det inte enbart ren kunskapsinhämtning som är viktig när vi pratar om kompetens. Det är också viktigt att du känner dig trygg i dig själv och dina arbetsuppgifter för att på bästa sätt kunna använda dig av din kunskap. Här kan en mentor vara ett bra komplement i lärandet. En mentor är en person, internt eller externt, som är både livserfaren och respekterad och som kommer att vägleda dig i din fortsatta utveckling. Att ha en mentor är en längre process där du kan förvänta dig råd och stöd i din vardag i syfte att hjälpa dig vidare i din yrkeskarriär. Det här är ett individinriktat stöd där du själv kommer i stort fokus.

Övriga utbildningsmöjligheter

Det finns även andra sätt för dig som medarbetare att förkovra dig på, kanske genom självstudier, studier på distans eller på annat sätt. Det är vår förmåga att tänka kreativt som sätter våra gränser. Har du andra idéer så hoppas och tror vi att du vänder dig till din chef för en dialog kring dina önskemål och tankar.

Varför fick jag inte genomföra min utbildning enligt önskemål

Ibland hamnar vi i en situation då vi inte kan tillgodose samtliga önskemål som du har gällande din vidareutveckling. Det kan vara både av ekonomiska skäl eller tidsbrist. Ditt önskemål kanske inte går i linje med kommunens behov av kompetens för närvarande. Oavsett vilka skäl som än finns ska du få en förklaring av din närmsta chef om anledningen till beslutet.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.