Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Rutin vid sjukdom

Sekretess och tystnadsplikt

Sjuk- och rehabiliteringsärenden omfattas av sekretess om inte den det berör medger annat. Alla som hanterar dokumentation kring sjuk- och rehabiliteringsärenden omfattas av tystnadsplikt. Handlingar är inte offentliga och ska förvaras oåtkomligt för utomstående.

Medarbetare vid offentliga organisationer har däremot alltid rätt att ta del av alla handlingar och anteckningar som arbetsgivaren har som berör dem själva.

Sjukanmälan

Medarbetare gör sjukanmälan till sin närmsta chef första sjukdagen. Om chefen inte är på plats gör man anmälan till kollega alt. till arbetsplatsen. Det är också bra om den som tar emot anmälan hjälper till att avboka möten.

Det är medarbetarens ansvar att registrera sin sjukfrånvaro genom att första sjukdagen rapportera in sjuk och lämna fältet med t.o.m. datum tomt (dvs registrera sig sjuk tillsvidare).

Vid kortare sjukfrånvaro kan medarbetaren göra sjuk och friskanmälan när man är tillbaka i tjänst. Det är dock medarbetarens ansvar att ha samtliga registreringar gjorda innan den 20:e varje månad.

Det är chefens ansvar att kontrollera att frånvaron blivit registrerad och därefter bevilja sjukfrånvaron.

Friskanmälan

När medarbetare är tillbaka från sin sjukdom anmäler medarbetaren detta till sin chef som registrerar ett t.o.m. datum i självservice på den registrerade frånvaron för att lön ska utgå som vanligt. Vid kortare sjukfrånvaro kan medarbetaren göra sjuk och friskanmälan när man är tillbaka i tjänst. Det är dock medarbetarens ansvar att ha samtliga registreringar gjorda innan den 20:e varje månad.

Läkarintyg

Om medarbetaren är sjuk längre än 7 dagar måste det lämnas ett läkarintyg till arbetsgivaren. Läkarintyget lämnas till närmaste chef.

Det är då chefens ansvar att registrera in datumet på läkarintyget i självservice samt att förvara läkarintyget på ett säkert ställe samt gallra läkarintyget när det inte längre behövs. Ett intyg om en sjukdom som t ex influensa ska gallras så snart lönen är beräknad.

Läkarintyg ska endast hanteras av HR-enheten vid rehabiliteringsärenden.

Läs mer om långvarig sjukdom eller arbetsanpassning på grund av sjukdom under avsnittet rehabilitering.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.