Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter 25 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Nästa val sker 2022.

Kommunfullmäktige beslutar i sådana frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Hit räknas till exempel frågor om mål och policys för kommunen samt hur denna ska organiseras och finansieras. Fullmäktige utser även ledamöter till nämnder, styrelser och beredningar, fastställer kommunens budget och årsredovisning och tar ställning i frågor om ansvarsfrihet.

Övertorneå styrs och leds av en allians bestående av Centerpartiet, Övertorneå Fria Alternativ, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Norrbottens Sjukvårdsparti.

Kommunfullmäktiges 25 ordinarie ledamöter är fördelade mellan partierna enligt följande:

Socialdemokraterna (S) 5 ledamöter
Övertorneås Fria Alternativ (ÖFA) 1 ledamöter
Centerpartiet (C) 7 ledamöter
Sjukvårdspartiet (SJVP) 4 ledamöter
Vänsterpartiet (V)  1 ledamot
Kristdemokraterna (KD) 3 ledamot
Framtid S 4 ledamot

 

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium utgörs av:

Kommunfullmäktiges ordförande:
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande:
Kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande:

Ledamöterna hittar du i det högra fältet.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i den lokala TV-kanalen Meän Infra-TV och visas i repris följande torsdag klockan 18.

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.