Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
titta genom hjärta

Mål och styrning

Övertorneå Vision 2020 - en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och näringsliv


Vår värdegrund

Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt, där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologisk profil.

För att uppnå vision 2020 har kommunfullmäktige i Övertorneå kommun utarbetat en målstyrningsmodell, bestående av ett antal olika delar.

Kommunfullmäktige har identifierat och fastställt 7 målområden inom vilket de kommunala arbetet ska bedrivas:

  • Hållbar utveckling
  • Tillväxt och attraktivitet
  • Demokrati
  • Lärande
  •  Stöd och omsorg
  • Samhällsskydd

 Under varje målområde har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande mål, totalt 21 st. Respektive nämnd och styrelse har sedan utarbetat ett antal prioriterade utvecklingsområden med utgångspunkt i de övergripande målen. Utvecklingsområdena pekar ut de av nämnd och styrelse valda områden som bedöms bidra till uppfyllelse av de övergripande målen. Varje förvaltning har sedan ansvar att, i samråd med nämnd/styrelse, besluta om vilka aktiviteter som behöver genomföras för att de prioriterade utvecklingsområdena ska kunna genomföras. Genomförande graden av de olika aktiviteterna mäts genom olika mått och indikatorer.

Övertorneå kommun är ett område där många språk och kulturer i alla tider mötts och berikat varandra. Vi behöver stärka meänkieli, vår identitet och kultur. Vi skapar ett center för meänkieli, utvecklar teatern och satsar på bärande och utvecklande projekt med föreningar, institutioner, kulturentreprenörer och enskilda. En satsning på språk och kultur utvecklar kommunen på många sätt, inte minst ekonomisk.

Målstyrningsprocess Övertorneå kommun 2016-2020


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.