Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Vem som fattar beslut

Här finner du information om vilka instanser som beslutar i olika frågor i kommunen.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Läs mer om kommunstyrelsen

Nämnderna
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnden beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde.

Läs mer om nämnderna

Tjänstemän
Nämnderna kan uppdra åt en tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor. Det gäller främst rutinärenden. Varje nämnd fastställer en delegationsordning som anger vilka frågor som kan beslutas av tjänstemän. I Övertorneå är tjänstemännen organiserade under respektive nämnds förvaltning. Läs mer om förvaltningarna under rubriken "Organisation".


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.