Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Jämställdhet och folkhälsa

Folkhälsa och jämställdhet berör alla kommunens verksamheter

Folkhälsa
Människors hälsa är individuell medan folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens hälsa. En god hälsa hos befolkningen innebär att befolkningen har bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuklighet samtidigt som hälsan är jämlik. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som utförs i syfte att förbättra folkhälsan. Folkhälsoinsatser sker på olika preventionsnivåer (främjande, förebyggande, stödjande och behandlande) och av många olika aktörer och arenor i samhället.

Övertorneå kommun samverkar med Kalix, Haparanda och Överkalix kommuner samt med polis, Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbottenskommuner i ett gemensamt Folkhälsoråd för östra Norrbotten.

Inom kommunen bedrivs folkhälsoarbetet av alla kommunens verksamheter. Det lokala Folkhälsoteamet/BRÅ är ett lokalt forum för samverkan mellan kommun, polis, hälso- och sjukvården samt andra aktörer i samhället.

Jämställdhet
Det övergripande jämställdhetspolitiskamålet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär ett varaktigt förändringsarbete samt att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla politiska beslut som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Jämställdhetsarbetet ska följa den struktur som finns för övrigt kvalitetsutvecklingsarbete inom Övertorneå kommun.

2009 skrev Övertorneå kommun på jämställdhetsdeklarartionen (CEMR) som innebar ett utökat åtagande, att arbeta med jämställdhet utifrån deklarationens innehåll för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män i kommunen.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.