Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
flicka rider häst på somamräng

Föreningsstöd

Övertorneå kommun stöder föreningar och organisationer genom föreningsstöd och lokalt aktivitetsstöd.

Föreningsstöd

Ekonomiskt stöd kan ges till aktiviteter under ett verksamhetsår eller till ett enskilt arrangemang.

För att få föreningsstöd som verksamhetsbidrag bör bland annat ungdomsverksamhet, jämställdhet, ledarutbildning, eventuella anläggningar och tillgänglighet till dessa beaktas. Föreningen skall aktivt arbeta med jämställdhet och ha verksamheter som är anpassade till funktionsnedsatta personers möjligheter att delta.

Bidragsberättigade enskilda arrangemang är exempelvis: Framträdande av sångkör, orkester eller annan kulturförening, anordnande av kulturdagar och föreställningar samt idrottsarrangemang.

Föreningsstödsansökan skall inlämnas senast 30 april det år ansökan gäller.

Dessa handlingar skall medfölja ansökan om Föreningsstöd:

-          Föreningsuppgifter, på särskild blankett som finns till höger för nedladdning

-          Senaste årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse

-          Senaste resultat- och balansräkning

Startbidrag

Nystartade föreningar kan efter ansökan beviljas ett startbidrag på 2 000 kronor.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

För att kunna påräkna lokalt aktivitetsstöd krävs en sammankomst som:

-          Varar i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.

-          Är ledarledd, och ledaren är över 13 år.

-          Har minst tre deltagare, utöver ledare, i åldrarna 7-25 år. Ledare som är 13-25 år får räknas med.

Bidrag utgår för högst 30 deltagare per sammankomst.

Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av föreningsstyrelsen.

Lokalt aktivitetsstöd utgår för närvarande med 12 kronor per deltagartillfälle.

Ansökan om aktivitetsstöd (LOK) lämnas in senast 25 februari (för aktiviteter under det andra halvåret föregående år) och 25 augusti (för första halvåret innevarande år).

Kommunen följer i övrigt Riksidrottsförbundets regler.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.