Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Skoglig försökspark och integrationsarena

Syftet med projektet är att öka kunskapen om skogsskötsel och därmed skapa ett aktivare skogsbruk med högre tillväxt och fler arbetstillfällen.

Projektets målsättning är att bygga upp en försökspark som demonstrerar skogsskötselåtgärder för ökad produktion, samt att utbilda invandrare och personer som står utanför arbetsmarknaden i skogsbruk och därmed skapa integration. Försöksparken ska genom tydliga exempel som demonstrerar skötselns fördelar och tillväxt stimulera skogsägare att sköta skogen bättre. Ett ökat skötselbehov leder till ett arbetskraft behov. Skogsutbildningen ska integrera de nyanlända samtidigt som det får möjlighet till arbete och har en chans att stanna kvar på orten. 

Projektet drivs under 2016-2018 av Övertorneå kommun i nära samarbete med Sveaskog, Norra skogsägarna, SCA och Tornedalens Folkhögskola. Projektet finansieras huvudsakligen via Landsbygdsprogrammets Lokalt Ledd Utveckling (LLU) inom Leader området Tornedalen 2020 samt Sveaskog, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen i Norrbottens län (§34 medel), Baltiska fonden och Övertorneå kommun.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.