Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
ÖVERTORNEÅ2020

Projektbeskrivning

- Att skapa en hållbar utveckling för Övertorneå kommun

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2015 initierades en diskussion över vilka åtgärder som kan vidtas för att bryta Övertorneå kommun nedåtgående befolkningsutveckling.  Som ett resultat av diskussionerna genomfördes en workshop den 1 juni 2016 med temat framtidens Övertorneå. Arrangemanget samlade närmare 60 personer från företag och föreningar, förtroendevalda och tjänstemän för att gemensamt "brainstorma" kring hur vi kan nyttja Övertorneås styrkor för att attrahera besökare och invånare. Utifrån förda diskussioner, förslag till insatsbehov som framkom vid workshopen aktualiserat föreslogs att kommunen initierar projektet "Övertorneå 2020". Tanken med projekt 2020 är att det ska bli ett startskott för att strategiskt arbeta med kommunens attraktivitet. Projektet ska även bidra till att skapa grunder och förutsättningar för en mer hållbar tillväxt.

Projektets målsättning är att Övertorneå kommun ska uppfattas och som en attraktiv kommun att besöka, bo och leva i och därigenom möjliggöra ökad trivsel för medborgarna samt bidra till en ökad inflyttning.

Målen skall nås genom att olika insatser i form av aktiviteter och arrangemang skall stärka kommunens möjligheter att växa och utvecklas efter våra särskilda förutsättningar och därigenom skapa en lokal attraktionskraft för Övertorneå kommun.

LÄS HELA BESKRIVNINGEN [klicka på Projektbeskrivning.pdf (under DOKUMENT)]


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.