Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Karhakkamaa vindkraftspark, Torneå kommun, Finland

Här samlar vi information gällande den planerade vindkraftsparken Karhakkamaa i Torneå kommun, Finland.

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om en planerad etablering av vindkraftsparken Karhakkamaa i Torneå kommun, Finland samt en generalplan för området. Underrättelsen följer artikel 3 i Esbokonventionen samt tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE.

Verksamhetsutövaren TuuliWatti Oy planerar en vindkraftspark i Karhakkamaa, Torneå, i höjd med Risudden i Övertorneå kommun och Korpikylä i Haparanda kommun. Projektområdet ligger som närmast ca 3,5 km från svenska gränsen. Projektet omfattar sammanlagt ca 50 vindkraftverk på området (Karhakkamaa). För att kunna överföra elen från vindkraftsverken planeras även en 400 kV-kraftledning öster om området till Petäjäskoski transformatorstation.

Möjlighet att lämna synpunkter

Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter på underrättelsen från Finland gällande Karhakkamaa vindkraftspark i Torneå kommun, Finland.

Svaren bör fokusera på:

  • Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i miljökonsekvensbedömningen
  • Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Sverige
  • Synpunkter på det föreslagna bedömningsprogrammet

Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till: registrator@naturvardsverket.se
Ange ärendenummer NV-06109-20.

Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 15 oktober 2020 för att lämna ett gemensamt svar till Finland senast den 20 oktober 2020.

För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Richard Kristoffersson, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se el. tel: 010-698 17 69

Att beakta när du lämnar synpunkter som privatperson

Naturvårdsverket publicerar som regel remissvar i Esboärenden på sin webbplats. Om du som privatperson vill att ditt remissvar och namn ska publiceras så ber vi dig tydligt ange detta. I annat fall kommer svaret inte att publiceras på webbplatsen.

Alla handlingar som lämnas in till svenska myndigheter är allmänna handlingar som är offentliga så länge de inte faller in under sekretessreglerna. Vem som helst har rätt att begära ut och få ta del av allmänna offentliga handlingar. Ett nej till publicering av svar och namn på webbplatsen ändrar inte på det faktum att handlingen är allmän och kan lämnas ut på begäran.

Alla inkomna handlingar i aktuellt ärende översänds till berörd myndighet i aktuellt grannland. De avgör själva hur de hanterar eventuell publicering på sina webbplatser.

Torneå stad tar emot yttranden gällande den planerade vindkraftsparken Karhakkamaa till och med den 5 oktober 2020. Yttrandet lämnas in skriftligen genom att skicka e-post till kirjaamo@tornio.fi eller till Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Urheilukatu 4, 95400 Tornio.

Övertorneå kommuns åtaganden

Yttranden

Övertorneå kommun har lämnat in ett yttrande till Torneå stad samt till Naturvårdsverket den 30 september 2020. Yttrandena kan du läsa i länkarna till höger.

Samrådsmöten

1 oktober 2020

På grund av den pågående pandemin har ett fysiskt möte inte kunnat ske tidigare. Övertorneå kommun i samarbete med Haparanda kommun och Naturvårdsverket anordnade ett samrådsmöte i Folkets Hus, Industrivägen 3, Övertorneå den 1 oktober 2020 klockan 17.00 svensk tid.

Det fanns ett begränsat antal platser i lokalen, max 50 personer i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner om allmänna sammankomster. Det gick även att delta på mötet digitalt. En auktoriserad tolk fanns på plats och tolkade mellan svenska och finska.

Representanter från Torneå stad och Tuuliwatti OY deltog under samrådsmötet för att berätta om planen och projektet Karhakkamaa vindkraftspark. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Mötet dokumenterades av konsult från Tuuliwatti OY.

Samrådsmöten under 2021

Torneå stad kommer att kalla till ytterligare två samrådsmöten under 2021. Ett under våren och ett till hösten. Vid båda tillfällena finns möjlighet att lämna synpunkter. Mer information kommer när dessa datum är beslutade.

Kontaktperson på Övertorneå kommun

Om du har frågor gällande vindkraftsparken Karhakkamaa, eller om du har information du hade önskat se på denna samlingssida kontakta Tomas Mörtberg, tomas.mortberg@overtornea.se


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.