Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Mygginventering

Ansökan om tillstånd för myggbekämpning

Nu ska Övertorneå kommun ansöka om tillstånd att bekämpa mygg med spridning av mygglarvsbekämpande medel.

Mätningar under 2014 visar att myggförekomsten i Övertorneå är klart över riktvärdet för "olidliga myggproblem". Nu vill kommunalråden få tillstånd av länsstyrelsen att bekämpa myggen med spridning av mygglarvsbekämpande medel.

Tornedalen har de senaste åren haft några rejäla myggsomrar och Övertorneå kommun fick medborgarförslag som efterfrågade bekämpning av myggen. Kommunen beslutade att mätning av myggförekomsten ska genomföras vilket skedde under sommaren 2014.

Mätningarna genomfördes av kommunens personal under ledning av Jan O. Lundström och Martina Schäfer, Biologisk Myggkontroll och nu har resultaten kommit in. Mätningarna gjordes med så kallade "CDC-fällor" på fyra olika ställen kring centralorten; i närheten av Kuivakangas, vid Särkijärvi ekopark, vid älvfåran i närheten av SJ:s gamla område samt i Ruskola (mitt emot OK/Q8).

Översvämningsmygg dominerar

Resultaten visar att antalet stickmyggor är väl över riktvärdet för ”olidliga myggproblem” som det står i rapporten. Största mängderna drygt 15 000 mygg per fälla och natt infångades vid Ekoparken och SJ.
De två andra ställena hade något mindre antal.

Vid första fångsttillfället vecka 26 dominerade skogsmygg i alla områden. Men sedan tog översvämningsmyggorna över. Enligt rapporten är det "mycket ovanligt att översvämningsmyggan Aedes rossicus förekommer i riktigt stora mängder och detta är det enda område vi känner där denna art dominerar stickmyggfaunan."

Det skulle förklara varför det ibland är relativt lite mygg i området, medan vissa år är betydligt värre. De år det är rikligt högvatten i Torneälven och varmt i maj månad, då blir det betydligt mer mygg än de år som högvatten och översvämningar uteblir, menar rapportförfattarna.

Övertorneå först i länet med myggräkning

Mygg finns det i naturen överallt i Norrbotten, men Övertorneå är hittills den enda kommunen i länet som genomfört mätningar. När det gäller bekämpning nämns förändring av områdets hydrologi så att det inte blir översvämningar, men det anses inte miljövänligt, då vattenbalansen har betydelse för alla organismer som förekommer i våtmarksmiljön. Torneälven är ju dessutom en orörd skyddad älv.

Det andra huvudalternativet som anges är spridning av Vectobac G, en miljövänlig form av larvbekämpning som, vid korrekt användning, inte har några kända negativa effekter på andra organismer än just larver av stickmyggor. Proteinkristallerna bryts ner extremt snabbt i solljus, därför finns ingen residualeffekt vilket är positivt ur miljösynpunkt, men det innebär att bekämpning behövs varje gång det är en myggproduktiv översvämning, enligt rapporten.

Ansöker om bekämpning

I rapporten rekommenderas mer mätningar, men kommunalråden i Övertorneå vill agera och kommer att ansöka om tillstånd att bekämpa med spridning av Vectobac G. Miljö- och byggkontoret får i uppgift författa ansökan.

– Vi vill inte vänta med att göra något utan nu ansöker vi om detta. Det handlar om ett Natura 2000 område men vi hoppas att vi får tillstånd, för det har ju visat sig fungera bra på andra ställen utan att naturen i övrigt tagit skada, säger kommunstyrelsens ordförande i Övertorneå, Tomas Mörtberg.

Slyröjning

Övertorneås andra kommunalråd Tomas Vedestig håller med:

– Myggen är ju ett stort problem vissa år, inte bara för människor utan för djuren. Vi vill naturligtvis försöka göra det vi kan för att stävja detta, säger han.

Kommunen kommer också att genomföra slyröjningar i områdena närmast älven, men då största delen av marken i anslutning till Torneälven är privatägd så behövs samverkan.

– Vi ska röja, och jag uppmanar verkligen alla markägare att göra detsamma. Bäst effekt får vi ju om alla tillsammans hjälps åt, säger Tomas Mörtberg.

För mer information kontakta:

Tomas Mörtberg
Kommunstyrelsens ordförande, Övertorneå kommun
Telefon: 070-628 05 72
E-post: tomas.mortberg@overtornea.se


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.