Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

KUNGÖRELSE

UNDERRÄTTELSE om GRANSKNING av Detaljplan för del av Pello 5:2 och Pello 5:79


Planområdet ligger i centrala Pello, norr om Övertorneå.

Planen som handläggs med standardförfarande följer kommunens översiktsplan.

Planens syfte är att ge möjlighet att bedriva skolverksamhet och boende,
anordna samlingslokal, ge möjlighet till tillbyggnad norrut och att ge ökad
flexibilitet för framtida användning.

Förslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 2017-03-27 -- 2017-04-10 hos miljö- och byggnadsnämnden på Övertorneå kommunalkontor, besöksadress
Tingshusvägen 2. Kommunalkontoret har öppet kl 07.30 – 16.00 måndag till torsdag och kl 07.30 – 15.30 fredag.

Eventuella synpunkter skall skriftligen lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden, 957 85 Övertorneå.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt
på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Miljö- och byggnadsnämnden

 

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.