Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kallelse/delgivning kommunfullmäktige 20170515

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden: Tid: måndag 15 maj 2017. kl 12:00 Plats: Folkets Hus Information från region Norrbotten, regionråd Maria Stenberg

Dagordning:

1 Val av protokolljusterare
2 Enkla frågor
3 Årsredovisning med sammanställd redovisning 2016
4 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 2016
5 Verksamhetsberättelse miljö- och byggnadsnämnden 2016
6 Verksamhetsberättelse socialnämnden 2016
7 Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2016
8 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
9 Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden
10 Ansvarsfrihet för socialnämnden
11 Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden
12 Projekt öppenvård
13 Höjning av taxa för inträde till Ekobadet
14 Fastställande av handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i Övertorneå kommun enligt lag om skydd mot olyckor
15 Bolagsordning för Övertorneå Energi Försäljning AB
16 Motion erbjud personalen möjlighet till sex på arbetstid
17 Medborgarförslag Frippesbuss på lördagar
18 Medborgarförslag - snabb, effektiv och ordentligt utredd myggbekämpning
19 Medborgarförslag - kartlägga sjöar och andra vattendrag vad beträffar kvicksilverhalt i fiskar
20 Godkännande av avsägelse samt val av ny ordförande och ledamot i socialnämnden
21 Godkännande av avsägelse samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen
22 Godkännande av avsägelse samt val av ny ledamot i Stiftelsen Matarengihem
23 Val av styrelse i Övertorneå Energi/Övertorneå Energi Försäljning AB
24 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - inkludering och utveckling i Övertorneå kommun
25 Nya motioner
26 Nya medborgarförslag
27 Besvarande av enkla frågor
28 Delgivningar

Ulf Hannu                               Rolf Kummu
Ordförande                         Sekreterare


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.