Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR

Sommaren kommer med sol och värme och härliga stunder utomhus. Miljö- och byggnadsnämnden uppmanar alla fastighetsägare att hålla sina tomter och byggnader i vårdat skick så att vi får ett vackert samhälle att vistas i och vara stolta över!

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap gäller följande:
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
__________

Sommaren betyder också semestertider och reducerad bemanning på miljö- och byggnadskontoret specifikt under juli. Vet Du redan nu att Du vill installera en värmepump, registrera en livsmedelsanläggning, göra nybyggnader, göra om- och  tillbyggnader och så vidare, ta kontakt med någon av oss:

Aferdita Jashari, miljö- och byggansvarig, tel 0927 – 720 33
Per Lundbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel 0927 – 720 35
Liisa Fors, förvaltningssekreterare, tel 0927 – 720 36.

E-post: miljo-byggnad@overtornea.se eller
respektive tjänsteman (fornamn.efternamn@overtornea.se).

Miljö- och byggnadsnämnden


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.