Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Röjsågskort

RÖJSÅGSKÖRKORT SKAPAR INTEGRATIONSMÖJLIGHETER

Inom leaderprojektet Skoglig försökspark och integrationsarena utbildas ungdomar och utlandsfödda i röjsåg. Förra veckan tog totalt 20 ungdomar och SFI elever röjsågskort i Övertorneå kommun.

Skötseln av skogsområden är eftersatt och röjningsbehovet är stort. Samtidigt har Övertorneå kommun tagit emot många flyktingar och behöver skapa möjligheter för både nyanlända och unga att arbeta och bo i kommunen.

Anna Andersson, Projektledare på Tillväxtenheten:

 -        Inom skogsnäringen finns det möjligheter till lokala jobb, hoppas vi, eftersom röjningsbehovet är så stort. Därför har vi sedan förra hösten haft en skogskurs för SFI elever på Tornedalens Folkhögskolan. Under våren har vi haft utbildning i röjsåg och förra veckan hade vi examination. Alla 10 deltagare klarade RA körkortet i röjsåg och kan nu börja jobba med slyröjning. Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att hitta röjningsjobb åt dessa "röjare". Alla är arbetsamma, duktiga och lämpade för slyröjning och grästrimning.

Utöver röjsågsutbildningen på SFI har också 10 gymnasieungdomar tagit röjsågskort. Flera av eleverna från Gränsälvsgymnasiet har skogsskötsel som UF företag.

Projektet drivs under två år (2016-2018) av Tillväxtenheten på Övertorneå kommun i samarbete med Tornedalens folkhögskola, SLU och de lokala aktörerna inom Skoglig samverkan i Norrbotten.

-        Närmaste halvåret kommer vi att prioritera arbetet med försöksparken, säger projektledaren Anna Andersson. Vi vill genom tydliga exempel ute i terrängen demonstrera fördelarna med olika skogsskötselåtgärder och därmed stimulera skogsägare att sköta skogen bättre.

Projektet finansieras av Tornedalen 2020 via Landsbygdsprogrammet, Sveaskog, Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken Nord, Baltiska fonden och Övertorneå kommun, samt genom arbetsinsatser från projektets samverkansparter. 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.