Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Vårstädning - Hämtning av grovsopor /Kevätsiivous – Irtojätteiden keräys

Under vecka 20 och 21 sker hämtning av grovsopor från permanentboende och fritidshusägare.

Insamling av grovavfall från hushållen vecka 20 och 21.
Insamlingen av grovsopor sker parallellt med din ordinarie soptur och enligt ordinarie turlista. Hämtningen är kostnadsfri för kommunens abonnnenter.

OBS! Hämtning sker endast vid ett tillfälle under ordinarie hämtningsdag vecka 20 och 21.
OBS! Sopbilens ordinarie tur torsdag 25 maj 2017, Krisit Himmelsfärds dag, senareläggs och körs istället frdag 26 maj 2017.

Grovavfall
Till grovsopor räknas den skrymmande delen av hushållsavfallet som inte får plats i ditt ordinarie sopkärl. Det kan vara kasserade möbler, cyklar, barnvagnar, skidor med mera.

Grovavfallet skall sorteras i separata och väl märkta kollin för Brännbart grovavfall, Metallskrot och Restavfall. Kollin får väga högst 30 kg och ej vara större än 3 meter för att minska risken för arbetsskada.

Avfallet placeras i anslutning till dina sopkärl under den aktuella hämtningsveckan.

Detta får lämnas

  • Brännbara grovsopor (brännbart avfall som är för stort för att läggas i tunnan)
  • Metallskrot, elektronik och vitvaror
  • Restavfall (icke brännbart/komposterbart, till exempel säkringar, porslin, keramik m.m.)
  • Inert avfall (till exempel tegel, betong, kakel m.m.)
  • Glödlampor

Farligt avfall får inte lämnas ute vid vägkanten vid vårstädningen utan kunden måste själv lämna det till Orjasjärvi återviningscentral.
Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara skadlig för miljön eller hälsan om de inte tas om hand på rätt sätt.
Till farligt avfall räknas kemikalier, färg- och lackavfall, bilbatterier, oljor med mera.

OBSERVERA!
Avfall som inte tas med är:
- Osorterat, ej packat eller uppmärkt avfall

- Rivningsmaterial, bildelar och bildäck

För att underlätta hämtningen:

Vitvaror: Tejpa luckor/dörrar, klipp av eller knyt fast/tejpa fast elkabeln
Elektronik: Klipp av eller knyt fast/tejpa fast elkabeln.

 

Kevätsiivous – Irtojätteiden keräys

Irtojätteiden keräys vakituisista ja vapaa-ajan kiinteistöistä tapahtuu viikoilla 20 ja 21.

Irtojätteiden keräys kotitalouksista viikoilla 20 ja 21

Irtojätteiden keräys tapahtuu rinnakkain tavallisen jätteiden keruun aikana ja tavanmukaisen keruulistan mukaisesti. Keräys on maksuton kunnan tilaajille.

 

HUOM! Keräys tapahtuu yhden kerran tavanomaisena keräyspäivänä viikoilla 20 ja 21.

 

Irtojäte

Irtojätteisiin lasketaan ne isot osat kotitalousjätteistä jotka eivät mahdu jäteastiaan. Se voi olla vanhoja huonekaluja, pyöriä, lastenvaunuja, suksia jne.

 

Irtojäte lajitellaan erikseen ja merkitään hyvin Brännbart grovavfall, Metallskrot ja Restavfall.

 

Näitä voi jättää

 

Brännbara grovsopor (poltettava jäte joka on liian iso laitettavaksi

                                    tynnyriin)        

                 Metallskrot, metallijäte, elektroniikka ja kodinkoneet

                 Restavfall (jäte jota ei voi polttaa/kompostoitava jäte, esimerkiksi

                                   sulakkeet, posliini, keramiikka jne.)

                 Inert avfall (esimerkiksi tiili, petoni, kaakeli jne.)

                 Glödlampor, hehkulamput

 

HUOMIOI!

Jäte jota ei kerätä:

- Lajittelematon, ei pakattu eikä merkitty jäte

- Purkutavara, autonosat ja autonrenkaat

 

Irtojäte tulee keräyshetkellä olla hyvin pakattu ja merkitty ja siinä tulee näkyä nimi ja mihin jätteryhmään se kuuluu. Jätä jätteet jätetynnyrin yhteyteen sillä viikolla jolloin jätteiden keräys tavanmukaisesti tapahtuu.

Kollin paino ei saa ylittää 30 kg eikä saa olla suurempi kuin 3 metriä työtapaturmien välttämiseksi.

 

Vaarallisia jätteitä ei saa jättää tien laitaan kevätsiivouksen yhteydessä vaan ne täytyy asiakkaan itse toimittaa Orjasjärven kierrätyskeskukseen.

Vaarallisiksi jätteiksi luetaan ne jätteet jotka ovat haitallisia ympäristölle tai terveydelle jos niitä ei käsitellä oikein.

Vaarallisiksi jätteiksi lasketaan kemikaalit, väri- ja lakkajäte, auton akut, öljyt jne.

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.