Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Daniel Särkijärvi meänkieli

Att leka sig till språk / Leekamalla oppii kieliä

Att leka till sig språk – inspiration för både barn och pedagoger Att leka är kul och spela spel, kanske se lite teater, prata med en papegoja.

Kulturarbetaren och meänkieliaktivisten Daniel Särkijärvi besöker förskolor och skolor i förvaltningskommuner för meänkieli. Barnen får se en tvåspråkig teater, antingen Tidsmaskinen eller Piraten och efteråt leka tillsammans med Daniel på meänkieli. Pedagogerna får verktyg och en massa tips och nya lekar som de kan använda i språkundervisningen – även med andra språk.

Daniel jobbar alltså i ett projekt som sträcker sig över alla förvaltningskommuner för meänkieli. Syftet med projektet är att stärka minoritetsidentitet hos de nationella minoriteterna med tyngdpunkt på meänkieli. Med ledning av Daniel genomförs identitetsstärkande aktiviteter i form av teater och små lekstunder ute på förskolor och skolor. Syftet med detta är även att utvärdera dessa aktiviteter för utveckling av läromedel och pedagogiska planeringar.

Vem tillhör en nationell minoritet?

Daniel berättar att man inte behöver ha t ex meänkieli som språk hemma för att tillhöra en nationell minoritet. Under lekstunderna kommer det ofta fram att många barn har mor- och farföräldrar som ibland pratar meänkieli eller finska. Det är bra att veta för då kan fler föräldrar upplysas om möjligheten att få undervisning i sitt minoritetsspråk för sina barn. Det kan i sin tur vara en viktig pusselbit i en människas identitetsbyggande. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet.

Lättare få modersmålsundervisning när lagen ändras
Från och med 1 juli 2015 tas kraven på grundläggande kunskaper i språket bort för elever som vill läsa nationella minoritetsspråk som modersmål.

När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål också tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet.

Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning. Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. Ändringarna om modersmålsundervisning börjar gälla den 1 juli 2015.

 Suomeksi

Leekamalla oppii kieliä – inspiraatiota kläpile ja pedagoogile

Lekaaminen oon hauskaa ja pelata peliä kans, piian kattoa vähän teatteria, praatia papukaijan kans…

Kulttuurityöntekijä ja meänkieliaktivisti Daniel Särkijärvi käypii esikouluissa ja kouluissa meänkielen hallintokunnissa. Kläpit saava nähä kakskielistä teatteria, joko näytelmän Aikakone eli näytelmän Piraatti ja sen jälkheen leekata Danielin kans meänkielelä. Pedagoogit saava työvehkheet, paljon tipsiä ja uusia leikkiä joita saattaa käyttää kielenopetuksessa – muittenki kielitten.

Daniel tekkee työtä yhessä prujektissa koko meänkielen hallintokunta-aluheela. Prujektin tarkotus oon vahvistaa kansalisten minuriteettien minuriteetti-identiteettiä ja painotus oon meänkielessä. Danieli leetaa identiteettiä vahvistavia aktiviteettiä niinkö teatteria ja pikku leikkihetkiä esikouluissa ja kouluissa. Nämä aktiviteetit oon kans tarkotus yytvärteerata ja siittä sitten kehittää opetusmateriaalia ja pedagoogisia plaania.

Kuka kuuluu kansalisheen minuriteethiin?

Daniel kertoo ette ei tartte praatia meänkieltä kotona ette kuuluis kansalisheen minuriteethiin. Leikkihetkitten aikana tullee useasti framile ette monen kläpin mamman eli papan vanhemat praativa välistä meänkieltä eli suomea. Se oon hyä tietää ko sillon monia vanhempia saattaa valasta maholisuuesta saaha heän kläpile minuriteettikielen opetusta. Se taas saattaa olla tärkeä palanen ihmisen identiteetin rakentamisessa. Sie itte päätät jos sie kuulut kansalisheen minuriteethiin.

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.