Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Minoritetsspråk pedagoger förskola Marja-Riitta Tenevall, Marita Svenn, Kerstin Jakobsson-Åhl

Minoritetsspråksansvariga pedagoger i förskolan / Vähemmistökielivastuulliset pedagogit esikoulussa

Minoritetsspråksansvariga pedagoger i förskolan / Vähemmistökielivastuulliset pedagogit esikoulussa

Ur Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

”Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 4 §
”Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.” 4 §

”När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola/…/ ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.” 17 §
”Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa/…/ kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain suomenkielistä, meänkielistä, tai saamenkielistä.” 17 §

Minoritetsspråksansvariga pedagoger i förskolan

Övertorneå kommun erbjuder sedan hösten 2014 inom samtliga avdelningar i förskolan, en verksamhet som bedrivs delvis på finska och meänkieli. Varje avdelning har nu en minoritetsspråksansvarig pedagog som skall tala det av familjen önskade minoritetsspråket samt tillförsäkra att det hålls aktiviteter på finska och meänkieli. En nätverksgrupp har bildats inom kommunen där samtliga minoritetsspråksansvariga pedagoger ingår. Vid gemensamma träffar tillsammans med Övertorneå kommuns språk- och kulturpedagog diskuteras olika möjligheter och tillvägagångssätt för att kunna uppfylla lagens krav i förskolan.

Vähemmistökielivastuulliset pedagogit esikoulussa

Övertorneån kunta tarjoaa syksystä 2014 lähtien jokaisella esikouluosastolla toimintaa joka on osittain suomen- tai meänkielistä. Jokaisella osastolla on vähemmistökielivastuullinen pedagogi joka puhuu perheiden toivomaa vähemmistökieltä sekä varmistaa että toimintaa on suomen-ja meänkielillä. Kunnassa on perustettu ryhmä johon vähemmistökielivastuulliset pedagogit kuuluvat. Heidän ja Övertorneån kunnan kieli- ja kulttuuripedagogin yhteisillä tapaamisilla keskustellaan eri mahdollisuuksista ja tavoista pystyä toteuttamaan lain vaatimukset esikoulussa.

Bilder från en träff med minoritetsspråkspedagogerna 24 februari 2015:
Kuvia vähemmistökielipedagogien tapaamisesta 24. helmikuuta 2015:


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.