Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Sverigefinska flaggan 16x9

Ruotsinsuomalaisten päivä / Sverigefinska dagen

Ruotsinsuomalaisten päivä juhlittiin Perhekeskuksessa / Sverigefinska dagen firades på Familjecentralen

Övertorneån kunnan verkkosivut ovat siis samanlaisia ulkonäöltään ja sisällöltään sekä ruotsiksi että suomeksi. Aloitussivun kieltä voi vaihtaa suomen ja ruotsin välillä, mutta se on uutisosiota lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen. Minkä tahansa sivun kielen voi vaihtaa yhdellä painalluksella toiselle kielelle, jolloin tätä ei tarvitse tehdä monimutkaisesti aloitussivun kautta.

– Monilla kuntalaisilla on juuret Suomessa, ja he puhuvat ruotsia, mutta lukevat tiedotteet ja uutiset mieluiten äidinkielellään suomeksi. Tämän lisäksi meillä on täysin suomenkielisiä kuntalaisia, ja he saavat nyt luettavakseen samat tiedot, jotka ovat jo olemassa ruotsiksi, sanoo Göran Lahti, tiedottaja, Övertorneån kunta.

Ainoa kunta, joka on tehnyt tämän aikaisemmin on Haaparannan kunta, joka käänsi vuonna 2013 suomeksi noin 300 sivua. Övertorneån kunta on kääntänyt suomeksi noin 600 sivua, mukaan lukien aikaisemmin käännetyt sivut. Vaikka kunnan velvollisuuena ei olekaan vähemmistölain mukaan kääntää tekstejä, sivujen kääntäminen sisältyy kunnan tavoitteeseen olla houkutteleva ja mielenkiintoa herättävä kunta suomenkielisille sekä kunta, jonne voi muuttaa myös Suomen puolelta.

– Viestimme on, ettei täällä asuakseen tarvitse osata ruotsia täydellisesti. Luulen, että Övertorneå voi olla houkutteleva kunta myös hieman etelämpänä Suomessa asuville suomalaisille. Näkemyksemme mukaan Perhekeskus ja Vauvapakkaus herättävät suurta mielenkiintoa, ja talojen hinnat ovat usein alle puolet Suomen vastaavista hinnoista, toteaa Göran Lahti.

Övertorneån kunta kääntää suomeksi sekä suomea ja/tai meänkieltä koskevat uutiset että yhteiskunnallisesti tärkeät tiedot, kuten häiriöt vesihuollossa tai sähköntoimituksessa, suljetut tiet ja vastaavat.

På svenska:

Övertorneå kommuns finska hemsida presenterades vid firandet av Sverigefinska dagen på Familjecentralen i Övertorneå. Sedan fick barn och föräldrar se en liten föreställning på finska och sverigefinska profilen Anneli Mäkinen berättade om tvåspråkighet.

Övertorneå kommuns hemsida har alltså samma innehåll och utseende på svenska och finska . Startsidan växlar till språk men ser i övrigt likadan ut som den svenska, man hamnar alltså inte i undersidor utan får samma innehåll. Det går att växla direkt mellan språken till samma sida, så att man inte behöver börja från startsidan.

– Vi har många som har rötterna i Finland och som talar svenska men hellre läser information på finska modersmålet. Sedan finns förstås de som är helt finsktalande och därmed får tillgång till samma information som på svenska, säger Göran Lahti, kommunikatör i Övertorneå kommun och den som lett projektet.

Den enda kommun som har gjort detta tidigare är Haparanda kommun som 2013 översatte 300 sidor. För Övertorneås del handlar det om cirka 600 sidor inklusive de sidor som funnits översatta sedan tidigare.

Intressant för finska familjer

Även om det inte är en skyldighet enligt Lagen om minoritetsspråk att översätta text så är det ett led i att vara en attraktiv och intressant kommun för finsktalande samt en kommun att flytta till för personer från finska sidan.

– Vi vill nå ut med att man inte behöver tala och läsa svenska perfekt för att bo här. Jag tror att Övertorneå kan vara intressant för finska familjer även i södra Finland. Vi ser att intresset för Familjecentralen och Babypaketet är stort och huspriserna är ofta mindre än hälften jämfört med Finland, säger Göran Lahti. 
Övertorneå kommun kommer att översätta de nyheter som berör finska och/eller meänkieli samt samhällsviktig information såsom störningar i vatten eller elleveranser, avstängda vägar och dylikt.

Övertorneå kommuns finska hemsida presenterades vid firandet av Sverigefinska dagen på Familjecentralen. Sedan fick barn och föräldrar se en liten föreställning på finska framförd av Sari Oja, Övertorneå kommuns språkambassadör för finska och meänkieli.

Sverigefinska profilen Anneli Mäkinen berättade om tvåspråkighet.

 Familjecentralen i Övertorneå bjöd på Sverigefinska bakelser


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.