Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Pedagogeja inspiroitiin

Vähemmistökielipedagogi Jaana Teurajärvi ja esikoulupäällikkö Jaana Fjordell oli kutsuttu Övertorneålle kertomaan Pajalan esikoulun vähemmistökielityöstä. Muut osanottajat tapaamisella olivat Övertorneån esikoulujen seitsemän vähemmistökielipedagogia, Övertornån esikoulupäällikkö Birgitta Nilsson sekä Övertorneån vähemmistökielityöntekijät Victoria Henriksson ja Sari Oja.

 

Fantasia ja liikunta suomenkielen opetuksessa on Jaana Teurajärven juttu.

 

Teurajärvi pitää tärkeänä että se mitä tehdään on hauskaa. Jos itse tykkäät siitä mitä teet viestität sen myös lapsille. Se olikin yksi sanomista Övertorneån ja Pajalan vähemmistökielipedagogien tapaamisella. Pajalan esikoulupäällikkö Jaana Fjordell sanoo että he haluavat herättää lasten kiinnostuksen ja saada heidät tuntemaan vetoa ja iloa kielenoppimiseen.

Molempien mielestä oli hyvin kiinnostavaa saada kuulla Övertorneån pedagogien kertovan työstään vähemmistökielien parissa.

 

Tapaaminen oli inspiroiva ja sisälsi käytännön vinkkejä joita myös testattiin.

 

Övertorneå ja Pajala ovat suomen- ja meänkielen hallintoaluekuntia. Vähemmistökielilain mukaan on näillä kunnilla velvollisuus järjestää esikoulu kokonaan tai osittain suomen- ja meänkielellä. Övertorneå on tulkinnut lain järjestämällä jokaiselle esikoulosastolle oman vähemmistökielipedagogin joka puhuu perheiden toivomaa vähemmistökieltä sekä on vastuussa että osastolla on toimintaa ja materiaalia vähemmistökielillä. Pajalassa tarjoaa vähemmistökieltä Lillskogenin esikoulu.

 

aana Teurajärvi, minoritetsspråkspedag och Jaana Fjordell, förskolechef var inbjudna till Övertorneå för att berätta om sitt arbete med minoritetsspråk i Pajala. Övriga deltagare på träffen var de sju minoritetsspråkspedagogerna från förskolorna i Övertorneå, Övertorneås förskolechef Birgitta Nilsson samt Victoria Henriksson och Sari Oja som jobbar med minoritetsspråk i Övertorneå kommun.

Fantasi och rörelse i språkarbete är minoritetsspråkspedagogen Jaana Teurajärvis metod i arbete med finska i Lillskogens förskola i Pajala.

 Teurajärvi säger att det är viktigt att det du gör är roligt. Om du själv tycker om det du gör förmedlar du det även till barnen. Det var ett av budskapen under en träff mellan minoritetsspråkspedagoger mellan Övertorneå och Pajala. Pajalas förskolechef Jaana Fjordell säger att de vill väcka intresset och få barnen att själva känna lust och glädje för språken. De tyckte även att det var intressant att få höra Övertorneåpedagoger berätta om sin verksamhet med minoritetsspråk. 

Mötet var inspirerande, innehöll praktiska tips som pedagogerna fick prova på.

- Övertorneå och Pajala är förvaltningskommuner för finska och meänkieli  och har enligt minoritetsspråkslagen en skyldighet att ordna förskola helt eller delvis på finska och meänkieli.

 - I Övertorneå tolkar man lagen genom att i varje förskoleavdelning ha en egen minoritetsspråksansvarig pedagog som talar det av familjen önskade minoritetsspråket, samt ser till att det finns aktiviteter och material på minoritetsspråket. I Pajala erbjuder Lillskogens förskola minoritetsspråk för de som önskar det.  

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.