Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Hjälp och stöd

Vilken hjälp finns att få?

Utifrån din ansökan och samtalet under hembesöket, som visar vilket behov av stöd och hjälp du behöver, och biståndshandläggare som beslutar om vilka insatser du kan beviljas enligt socialtjänstlagen.

Hemtjänst 

Det du kan beviljas hjälp med är till exempel: 

  • Trygghetslarm - för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.
  • Personlig omvårdnad - hjälp med att till exempel äta, personlig hygien, förflyttning, på- och avklädning med mera.
  • Service - hjälp med att till exempel städa (max 2 rum och kök), tvätta, matdistribution, inköp/hjälp med beställning av varor med mera.

Korttidsboende/avlastning/växelvård

Ett tillfälligt boende vid kommunens korttidsboende. Anhöriga kan genom denna insats får avlastning. Insatsen kan även ges för utredning av omfattningen av andra biståndsinsatser, för vardagsträning efter sjukperiod, vid vård vid livets slutskede, för att bryta isolering samt i väntan på särskilt boende. Växelvård innebär återkommande vistelse vid korttidsboendet i korta perioder.

Matdistribution

Den som har behov av det kan få mat hemkörd till bostaden. Inom kommunen levereras kyld mat. Den kylda maten delas ut tre dagar per vecka (måndag, onsdag och fredag).

Särskild boendeform

En ansökan om att flytta till ett särskilt boende blir oftast aktuell när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att de inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp från hemtjänst.

Färdtjänst

Regionala kollektivmyndigheten (RKM) ansvarar för handläggning, beställningar och transporter av färdtjänst och riksfärdtjänst i Övertorneå kommun.

Det finns även kommunal färdtjänst som ej är biståndsbedömd.

  • De som behöver bryta isolering.
  • Dåliga/inga allmänna kommunikationer, lång väntetid mellan bussturerna.
  • För inköp/ärenden som personen klarar att utföra själv.
  • De som har svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel på grund av ålderssvaghet samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Maximalt antal resor per år är 104 resor, vilket innebär i snitt en resa tur och retur i veckan. Kostnaden är densamma som ordinarie färdtjänsttaxa. Denna form av färdtjänst gäller endast för resor inom Övertorneå Kommun. 

Bostadsanpassning

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv i din bostad kan du av kommunen får hjälp med bostadsanpassning. Kommunens arbetsterapeut gör bedömningar för nödvändiga åtgärder och kommunen beslutar om anpassning.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.