Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Funktionsnedsättning

Handikappomsorgen arbetar för att personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

* Socialtjänstlagen, SoL

* Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du når skälig levnadsnivå medan LSS-lagen skall tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänstlagen skall stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL eller LSS. För att få stöd enligt LSS skall du tillhöra någon av de målgrupper som lagen avser.

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normal åldrande , om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka utan socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna.

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.