Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Öppenvården Fyren

Öppenvården Fyren ligger i dagcenterhuset, mittemot Folkets Hus.

Här jobbar fyra behandlingspedagoger. Vi erbjuder olika typer av råd och stödinsatser. Insatserna utformas tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål.

Här nedan ser du en del av vad vi kan erbjuda.

Missbruk och beroende                                                                    

Vi erbjuder stöd och behandling för dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel.

Anhörigstöd                                                                                   

Här kan anhöriga till dem som har missbruksproblem få råd och stöd genom enskilda samtal

Barn och familj  

Råd och stöd till föräldrar, ungdomar och barn. Genom råd och stöd kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen.

Social psykiatri

Boendestöd: Råd och stöd i praktiska saker i vardagen.

Träffpunkt: För personer med psykiska funktionshinder. Det kan vara ett första steg att bryta isolering eller att ta dig ut att möta andra. Vi bjuder på kaffe och fika.

Våld i nära relation 

Öppenvården erbjuder stödsamtal till dem som har upplevt våld i nära relation.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Tre Samtal                                                                                     

Du kan komma till oss för *tre samtal, anonymt utan dokumentation. Det handlar om information och rådgivning om vad vi kan ge för stöd här på öppenvården.

Vill du komma i kontakt med oss så når du oss via telefon, mail eller facebook. Kontaktuppgifter finner du i högerspalten.

Tematräffar 

Vi träffas i grupper och temat kan handla om ekonomi, olika diagnoser, depression, föräldraskapets olika bekymmer, missbruk, ätstörningar mm.  Mer info kommer inom kort.  

 

Vi har tystnadsplikt. Det gäller i undantag för anmälningsskyldigheten för barn som far illa.

Insatserna är kostnadsfria och bygger på frivillighet

Du når oss via telefon, mail eller facebook.                       Kontaktuppgifter finner du i högerspalten.

 

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.