Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Öppenvården Fyren

Öppenvården Fyren ligger i dagcenterhuset, mittemot Folkets Hus.

Här jobbar tre behandlingspedagoger. Vi erbjuder olika typer av råd och stödinsatser. Insatserna utformas tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål.

Här nedan ser du en del av vad vi kan erbjuda.

 

Missbruk och beroende                                                                    

Vi erbjuder stöd och behandling för dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel.

 

Anhörigstöd                                                                                   

Här kan anhöriga till dem som har missbruksproblem få råd och stöd genom enskilda samtal

 

Barn och familj  

Råd och stöd till föräldrar, ungdomar och barn. Genom råd och stöd kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen.

 

Social psykiatri

Boendestöd: Råd och stöd i praktiska saker i vardagen.

Träffpunkt: För personer med psykiska funktionshinder. Det kan vara ett första steg att bryta isolering eller att ta dig ut att möta andra. Vi bjuder på kaffe och fika.

 

Våld i nära relation 

Öppenvården erbjuder stödsamtal till dem som har upplevt våld i nära relation.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

                                                                           

Råd och stödsamtal

Behöver du eller någon i din familj någon att prata med? Då kan du få råd och stöd i form av samtal, antingen själv eller tillsammans som familj

Samtalen utgår från vad du vill ta upp, ex föräldrarollen, oroligheter i familjen, missbruk eller hjälp med att få till en förändring i livet. Du kan få tre samtal med oss.

Råd och stödsamtalen sker utan journalföring eller registrering. Vi kan i samråd med dig komma fram till att din frågeställning hör hemma någon annanstans, då försöker vi lotsa dig rätt.

 

Vi har tystnadsplikt. Det gäller i undantag för anmälningsskyldigheten för barn som far illa.

 

Insatserna är kostnadsfria och bygger på frivillighet

 

Du når oss via telefon, mail eller facebook.                      

Kontaktuppgifter finner du i högerspalten.

 

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.